Новини
ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА ЗА СТОПАНСКАТА  2018-2019 НА СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ С РЕГИСТРИРАНИ ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ С ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ
01
Юни
Обява по чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС
25
Май
Изменение на Правилника за организация и дейност на Общински съвет – Димово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015-2019г.
02
Май
27
Апр
Съобщение по чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС
25
Апр
Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 година
20
Апр
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Редовно заседание на ОбС № 51/30.05.2018г. от 13,00 часа
23
Май
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли