Новини
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДИМОВО
28
Окт
СТРАВКА ПО ЧЛ.29, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ЕО
28
Окт
Доклад за изпълнение на препоръките към предварителен проект и екологичната оценка на ОУПО-Димово
28
Окт
СПИСЪЦИ НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ИЗБОРИТЕ НА 06.11.2016г.
25
Окт
ПОКАНА ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТА НА ОБЩИНА ДИМОВО.
25
Окт
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли